Tilleggsbetegnelser

BW                  40% kontaktvinkel + stålkuleholder
BWG              40% kontaktvinkel + stålkuleholder + lageret er slipt på begge sider for parvis montering

C2                     Glapp er mindre enn normalt
C3                     Glapp større enn normalt
C4                     Glapp større enn C3
CD                    Stålrulleholder (sfæriske rullelager)
RS/DDU        Syntetisk gummitetning på lagerets ene side (kontakttetning)
2RS/DDU     Syntetisk gummitetning på begge sider av lageret (kontakttetning)

E4                      Smørespor og smørehull i ytterring
ET                      Forsterket + polyamid rulleholder
H                        Polyamid rilleholder
K                        Konisk boring, konus 1:12
K30                  Konisk boring, konus 1:30
M                      Messing kule- eller rulleholder
N                       Spor i yttering for låsering
NR                   Spor i yttering med låsering
Z                       Ståltetningsskive på lagerets ene side (spaltetetning)
ZZ                   Ståltetningsskive på begge sider av lageret (spaltetetning)